jueves, 17 de agosto de 2017

PROGRAMACIÓ DE CURSOS PER AL SEGON SEMESTRE

Us adjuntem la programació de cursos del segon semestre d'enguany i inicis del proper any, amb l'enllaç als detalls de cadascun. Esperem que siguin dels vostre interès.


Del 27 de Setembre al 29 de Novembre de 2017
Adreçat a tothom que vulgui introduir-se en el món de la fotografia i no tingui coneixements previs. Es treballen tant el coneixement de la càmera com conceptes fonamentals de la tècnica fotogràfica. Es un curs tant teòric com pràctic.


Del 4 d'Octubre al 23 de Novembre de 2017
Es tracta d'un curs de introducció a la macrofotografia (material, tècniques d'il·luminació, processat de la imatge). El curs inclou sessions de pràctica, en estudi i a l'exterior.


11 i 12 de Novembre de 2017
Adreçat a fotògrafs aficionats i professionals, l'objectiu del curs, impartit per Maria Rosa Vila, es aprendre a construir de manera efectiva discursos fotogràfics coherents, estètics, amb sentit, que capturin l'atenció dels espectadors, com una forma de comunicar molt millor una història, missatge o projecte artístic.


Del 17 de Gener al 21 de Març de 2018
Adreçat a tots aquells que ja dominen la seva càmera i volen aprofundir en la tècnica fotogràfica. Es treballen tècniques d'il·luminació i de processat digital de les imatges. Es un curs tant teòric com pràctic.


24 i 25 de Febrer de 2018
En aquest taller, impartit per Enric Montes, es treballaran els coneixements necessaris per traslladar un projecte fotogràfic a un format llibre a través de l'estudi i l'anàlisi de tots els aspectes relacionats amb l'edició, tant a nivell conceptual i narratiu com de producció.