miércoles, 25 de marzo de 2009

EXPO MIRADES - I FESTIVAL FOTOGRAFIA: SILENCI

Sandra March

Dóna de menjar als teus morts

BubbleShare: Share photos - Easy Photo Sharing


"La fotografía es, sin duda, uno de los lenguajes artísticos
que actúan con el tiempo ,la memoria y la muerte como elementos inseparables." R. Olivares

Aquesta sèrie fotogràfica parla sobre la Mort i sorgeix de l’experiència viscuda amb la defunció de familiars molt propers. L’objectiu és mirar d’obrir un espai de reflexió que permeti parlar-ne, i mostrar-les com quelcom proper i quotidià, qüestionant el silenci que aquest inel.ludible final ens imposa. Es tracta de fer una aproximació semblant a la que es produeix en el cas dels “Altars de mort” mexicans.

Les fotografies mostren taules parades per dinar, que al·ludeixen simbòlicament al Sant Sopar. Són serveis individuals i personalitzats a mode de Vanites o Natures Mortes. Aquesta idea sorgeix de la lectura de Guy Davenport on explica el que sembla ser l’origen de les Natures Mortes:

“Desde los primeros tiempos conocidos de Egipto, familiares piadosos daban de comer a sus padres muertos; el ka, el alma, podía comer.(…) Y cuando, después de mucho tiempo, no quedaba más familia que alimentara a un ancestro con comida fresca, había una comida pintada en la pared de la tumba, gracias a la cual el ka podría vivir hasta la aparición diurna de Osiris, cuando el tiempo se detendrá y los justos morarán para siempre en el Julio eterno del Egipto redimido.
Ésa es, a mi parecer, la auténtica raíz de la naturaleza muerta - el sentimiento totalmente primitivo y arcaico de que una pintura de comida tiene cierto fundamento -."

D’altra banda, les Natures Mortes són posades en escena, objectes col·locats per a ser fotografiats. És per això que la tria dels diferents elements i el seu arranjament han estat de vital importància perquè "formen la constel·lació de significats de la imatge, on cada conjunt d'objectes és intencionat per a atraure la ment i no només per a satisfer l'ull".

En la natura morta allò que ha servit d'objecte, d'eina, d'ornament i complement d'una persona, es converteix en protagonista de l'escena. Per aquest motiu, les taules parades que presento, constituiran una representació simbòlica de les diferents persones homenatjades. Alhora, a partir d’escrits rotulats en tots els objectes del servei, hi he construït una “Història comestible” amb la que fer reviure el seu record. Les frases en llatí escrites al voltant de cada plat, extretes de diferents lectures i pintures antigues, fan de contrapunt moralitzant, seguint la funció de les Vanites.

No hay comentarios:

Publicar un comentario