martes, 24 de marzo de 2009

EXPO MIRADES - I FESTIVAL FOTOGRAFIA: SILENCI

Jordi Rafel Cruz


Tr e n c a n t a l s i l e n c i

BubbleShare: Share photos - Play some Online Games.
“Trencant el silenci” és un homenatge a totes les dones que han estat o estan maltractades per “aquell”.
El meu propòsit és incentivar les dones perquè elles han de fer el primer pas i el poden fer.
No ens podem fer càrrec del dolor que poden tenir, no ens podem fer càrrec del mal moment en què poden estar, el que sí podem fer és comunicar, i en el meu cas, amb imatges que reflecteixen una petita història d’una dona que aconsegueix trencar aquell silenci en què es troba de tancar-se en sí mateixa. Per tant, confio que les meves imatges arribin a aquestes dones i que elles puguin fer el primer pas.

Durant el 2008 van morir 70 dones en mans “d’aquell”.

No hay comentarios:

Publicar un comentario